ลงเยี่ยมบ้านเด็กในครอบครัวยากจน และเก็บสมุดพกครอบครัว


Share: