วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564

“ทีมประเทศไทย จะเดินหน้า ฝ่าวิกฤต และบูรณาการ เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป”


Share: