ออกร้านจัดนิทรรศการและจำหน่วยสินค้าของคนพิการและกลุ่มเปราะบาง ในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


Share: