ออกหน่วยให้บริการหน่วยสังคมสงเคราะห์เคลื่อนที่ เนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2566


Share: