เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 2


Share: