เตือนภัยรูปแบบกลโกงใหม่ กด ATM ให้คนแปลกหน้า เจอคดีเอี่ยวบัญชีม้า

IT-Knowledge ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม.

สามารถติดตามและเข้าชมการจัดการความรู้ต่างๆได้ที่ https://ictc.m-society.go.th/


Share: