เยี่ยมบ้านผู้เดือดร้อนร่วมกับคณะเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และเทศบาลเมืองท่าช้าง


Share: