เยี่ยม ศคพ.จันทบุรี และบพด.จันทบุรี เพื่อให้คำแนะนำในการดูแลกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19


Share: