เวทีขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลบางกะจะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Sand Box)


Share: