เว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

👇คลิ๊ก👇

www.msdhs.go.th

💥สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์กระทรวง พม. ตลอด 24 ชั่วโมง


Share: