แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial