โครงการ พม.MOBILE “ปันสุข สู่ชุมชน”

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ พม. Mobile “ปันสุขสู่ ชุมชน” เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาสังคม โดยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชน ที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง พร้อมนำธารน้ำใจของผู้ใจบุญในจังหวัดไปมอบให้ถึงบ้าน โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนคาราวาน พม. Mobile.“ปันสุขสู่ชุมชน” และนายพัฒนคมน์ ภู่ประเสริฐ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลท่าแฉลบ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


Share: