พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ อุโบสถวัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยมี นายวุฒิภากรณ์ จันทร์ทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภช น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดจันทบุรี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial