สสว.2 เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ^^

เรื่อง 📖 รายงานการคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ทางสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2566

▶️ ฉบับ E-Book พร้อมดาวน์โหลดคลิก


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ขอประกาศเจตนารมณ์

“สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสสะอาด 2566″และ”งดรับ งดให้ ” ของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)


Share:ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์นี้ ใบสมัคร


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial