พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ อุโบสถวัดพลับ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยมี นายวุฒิภากรณ์ จันทร์ทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภช น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดจันทบุรี


Share:จ.จันทบุรี จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ประจำจังหวัดจันทบุรี 2 ราย

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องรับรอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” โดยมีนายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ ปลัดจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย”รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ซึ่งผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเป็นผู้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

ในการนี้ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับ
นายสุพจน์ อุดมจริยคุณ นายอำเภอแก่งหางแมว และนายวุฒิภากรณ์ จันทร์ทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง
ให้ได้รับเครื่องหมาย”รักษาดินแดนยิ่งชีพ”เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ


Share:Chanthaburi Pride Parade 2024

(วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น.)

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี

นายวุฒิภากรณ์ จันทร์ทับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้พิการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม Chanthaburi Pride Parade 2024 . The Colourful Of Life โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

ในงานนี้มีการเดินขบวนพาเหรด เพื่อเฉลิมฉลองสิทธิความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งเดือนมิถุนายนของทุกปี ถือว่าเป็นเดือนแห่ง เทศกาลไพรด์ หรือ Pride Month ซึ่งเป็นเดือนที่แสดงถึงความภาคภูมิใจของชาว LGBTQ+


Share:เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวุฒิภากรณ์ จันทร์ทับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยชมรมกระต่ายอาสาพุทธมณฑลจันทบุรี สมาคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ พุทธมณฑลจันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยบุคคลากรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีร่วมสนับสนุนเงิน จำนวน 4,500 บาท เพื่อใช้ในการซ่อมเตียง รถวีลแชร์ และอุปกรณ์ผู้พิการจังหวัดจันทบุรี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial