โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

#จันทบุรี#บรรพชาอุปสมบท รับสมัครถึง 30 มิ.ย.นี้

🏵เชิญชวนบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วม “โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗”

🏵ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ วัดบูรพาพิทยาราม(พระอารามหลวง) ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

🏵เปิดรับสมัคร ตั้งเเต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน ๒๕๖๗

ยื่นใบสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หรือ ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

🏵 คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๕ ปี

– สุขภาพร่างกายเเข็งเเรง สมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ

– ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด

– ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามหลักพระวินัย

🏵 ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว

ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

สามารถลาเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และได้รับเงินเดือนตามปกติ

☎️สอบถามเพิ่มเติม : 039 312 755


Share:ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2567 ได้ที่ https://opdc24.bitco.ltd/index.php หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง #ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #betterservice #CitizenSurvey67


Share:ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว​ (ฉบับที่​..)​ พ.ศ.​ ….” ครั้งที่ 3

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว​ พ.ศ.​ 2550​“ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ​มากขึ้น สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน​ โดยได้จัดทำ “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว​ (ฉบับที่​..)​ พ.ศ.​ ….”

🌟ขอประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว​ (ฉบับที่​..)​ พ.ศ.​ ….” ครั้งที่ 3

โดยสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฯ ได้ตั้งแต่วันที่​ 31 พ.ค. -​ 14 มิ.ย.​ 2567​ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย

(pointing down)สามารถคลิ๊กลิงค์ หรือแสกน QR Code ได้เลยค่ะ
http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzgzMERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=


Share:สถาบันพัฒนฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ได้เปิดรับสมัครฝึกอบรม รุ่นที่ 3/2567 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลัจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)

ด้วยสถาบันพัฒนฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ได้เปิดรับสมัครฝึกอบรม รุ่นที่ 3/2567 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลัจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อายุระหว่าง 15-25 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา) ผู้ที่ประสงค์ต้องการฝึกทักษะอาชีพให้กรอกข้อมูลตาม QR Coed ด้านล่างนี้ 🔴เปิดรับสมัครถึง 9 มิถุนายน 2567 นี้


Share:ประชาสัมพันธ์การประมูลทะเบียนรถเลขสวย

สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี เปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยผ่านทาง www.tabienrod.com เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น เข้าร่วมประมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันปิดประมูลในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial