ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ พ.ศ….. เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามลิ้ง https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzY1MkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ%3D&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1dvz4erGojaSsB52sywy2dW9-cDShaWd8NVqjnj1dGb757sO7Zr3rdKRM_aem_Ad7i0Hw7AeniBzj-kezwgOXG0q-82-cXusZ6qEe03eYWuUKeDvkK_rTxw1zMwd1NQ3hZH160CxIjr1KT1SomKkJY


Share:สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 รายงานสถานการณ์การเตือนภัยทางสังคมกลุ่มจังหวัดจำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. ปัญหาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

2. เตือนภัยผู้สูงอายุ รู้เท่าทันภัยออนไลน์

3. ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น


Share:ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวสชน

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2567 (ส่วนภูมิภาค)

รายละเอียด


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial