สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ขอประกาศเจตนารมณ์

“สุจริต โปร่งใส จันทบุรีใสสะอาด 2566″และ”งดรับ งดให้ ” ของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial