ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สื่อ Animation พม.

บ้านนี้ฉันรัก เดอะซีรีย์ มีทั้งหมด 7 ตอน
ตอนที่ 1 OPEN UP บ้านนี้มีรัก “พม.มาแล้ว”
https://fb.watch/f5OPuDgOc9/
ตอนที่ 2 “เปราะบางคืออะไร”
https://fb.watch/f5OQhtQmfr/
ตอนที่ 3 “เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางได้อย่างไร”
https://fb.watch/f5OR1qphfc/
ตอนที่ 4 “สมุดพกครอบครัว”
https://fb.watch/f5IJljDUhj/
ตอนที่ 5 “SANDBOX 5 มิติ”
https://fb.watch/f5PBG6zYsC/
ตอนที่ 6 “1 ตำบล 1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล”
https://fb.watch/f5R5mF2eTz/
ตอนที่ 7 “หัวใจแห่งความสุข” (ตอนสุดท้าย)
https://fb.watch/f5R6i-9Cl2/

นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) สู่การปฏิบัติ

ติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/Msociety.go.th


Share:ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู CHERSERY HOME 
  “ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง”   

ü ความรู้อัดแน่นจากคณะผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชาชีพ

ü พร้อมด้วยการติดอาวุธเสริม 4 ทักษะสำคัญ ได้แก่

–         ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

–         การพัฒนาบุคลิกภาพ 

–         การสื่อสารปรับMindset เชิงบวกต่องานบริการ

–           เทรนด์ธุรกิจด้านผู้สูงอายุ

  📍คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน 

– อายุ 18-45 ปี ไม่จำกัดเพศ
– วุฒิการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

– สัญชาติไทย

– ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม

– สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงและโรคติดต่อ

     📩** ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้   ราคาท่านละ 20,000 บาท เท่านั้น       
     ถึง
 8 ตุลาคม 2565 นี้เท่านั้น ** (ปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็มจำนวน)   https://shorturl.asia/5Zuix

Ø  ปฐมนิเทศ 25 ตุลาคม 2565 

Ø  เปิดเรียน 26 ตุลาคม 2565  ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2566   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี สัตหีบ .ชลบุรี


Share:ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มเเข็ง

โดยใช้กลไกศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial