ศูนย์ข้อมูลทางสังคม

ข้อมูลระบบสารสนเทศด้านสังคมของ พม.

ด้านคนพิการ

ด้านผู้สูงอายุ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อองค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดจันทบุรี
รายชื่องค์กรสาธารณประโยชน์Share:กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านระบบออนไลน์ https://www.m-society.go.th/%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2…


Share:วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564

“ทีมประเทศไทย จะเดินหน้า ฝ่าวิกฤต และบูรณาการ เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป”


Share:ระบบติดตามการใช้บริการของ พม. (Service Tracking System)

ระบบติดตามการใช้บริการของ พม. (Service Tracking System) ท่านสามารถตรวจสอบ ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ และบริการสวัสดิการต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับหน่วยงาน พม. เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ https://status.m-society.go.th ทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบสถานะได้ดังนี้ 1. การขอรับเงินอุดหนุน/เงินสงเคราะห์ (สป./พก./ดย./ผส./สค./พอช.) 2. ตรวจสอบสถานการณ์รับเงินอุดหนุน ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3. ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 4. ติดตามผลการแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial