ศูนย์ข้อมูลทางสังคม

ข้อมูลระบบสารสนเทศด้านสังคมของ พม.

ด้านคนพิการ

ด้านผู้สูงอายุ

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อองค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดจันทบุรี
รายชื่องค์กรสาธารณประโยชน์Share:กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านระบบออนไลน์ https://www.m-society.go.th/%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2…


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial