ข่าวประชาสัมพันธ์

Phishing การโจรกรรมข้อมูลที่ไม่ควรมองข้าม

โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.พม. สามารถเข้าชมได้ที่ https://ictc.m-society.go.th ...
อ่านต่อ

แนะนำบริการระบบแจ้งเตือนสิทธิสวัสดิการ พม. SOCIETY-TRACKING “

โดยสามารถเข้าชมได้ที่ คลิ้ก ...
อ่านต่อ

การรับสมัครสมาชิกวิสามัญสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

ประกาศสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิกวิสามัญ รายละเอียด แบบคำขอสมัครเป็นสมาชิก ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์เพจ Facebook ของ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

เป็นเพจสำหรับประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดำเนินงาน นโยบายข้อสั่งการสำคัญ ข่าวสารสำคัญต่างๆ และเป็นเพจสำห ...
อ่านต่อ

ประกาศบุคคลสูญหาย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้รับการประสานงานให้ประชาสัมพันธ์บุคคลสูญหาย ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial