ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

#จันทบุรี#บรรพชาอุปสมบท รับสมัครถึง 30 มิ.ย.นี้ เชิญชวนบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วม "โ ...

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2 ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial