ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์นี้ ใบสมัคร


Share:มอบถุงพระราชทานให้เเก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ จำนวน 7 ราย

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวาล 09.00 น. นายวุฒิภากรณ์ จันทร์ทับ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ในฐานะกรรมการเเละผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ เพื่อมอบถุงพระราชทานให้เเก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ จำนวน 7 ราย ในโอกาสนี้ได้ให้กำลังใจเเละให้คำเเนะนำในด้านการศึกษา เเละเเนวทางการประกอบอาชีพเเก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial